css templates

Diabetesbegeleiding

Passende, persoonlijke begeleiding voor leerlingen met diabetes op het voortgezet onderwijs, in samenwerking met ouders/verzorgers, school
en eventueel andere betrokken partijen


Diabetesbegeleiding

Diabetes, puberteit en de middelbare school. Drie dingen die samen voor moeilijkheden kunnen zorgen. Niet alleen als puber met diabetes kan het moeilijk zijn om op school bijvoorbeeld te meten en te spuiten/bolussen of te praten over je diabetes. Ook voor klasgenoten, docenten en ouders/verzorgers kunnen er bepaalde situaties ontstaan die misschien wel onnodig voor onduidelijkheid, problemen of ongerustheid kunnen zorgen.

Het kan dan fijn en handig zijn als er iemand met ervaring en professionele kennis mee kan kijken en in beeld kan brengen waar het mis gaat en wat er beter kan.

Ouders

Voor ouders

Maakt u zich zorgen over uw kind op school?
Weet u niet hoe de diabeteszorg op school geregeld is?
Worden uw zorgen niet begrepen?
Heeft u moeite met het loslaten van uw kind?
Wilt u betere communicatie tussen u en school?

Mobirise

Voor leerlingen

Word je niet begrepen door klasgenoten, leraren, je ouders of anderen?
Blijf je liever thuis bij een hypo/hyper?
Durf je niet op school te prikken?
Word je gepest?
Vind je het moeilijk om te letten op je eten en drinken?

Mobirise

Voor scholen & anderen

Heeft u kinderen met diabetes op school of in begeleiding?
Heerst er angst/onwetendheid onder uw medewerkers?
Is er veel verzuim onder leerlingen met diabetes?
Weet u niet goed hoe u de diabeteszorg vorm kunt geven?
Maakt u zich zorgen over een kind met diabetes?

Doel diabetesbegeleiding

Het doel van de diabetesbegeleiding is om leerlingen met diabetes te ondersteunen op hun pad richting zelfstandigheid, samengaand met alle obstakels die ze tegenkomen met betrekking tot diabetes op het voortgezet onderwijs en in hun puberteit. Daarnaast biedt het ondersteuning aan ouders/verzorgers, scholen (bijv. mentoren, docenten en klasgenoten) en andere mogelijk betrokken partijen zoals het ziekenhuis, Leerplicht of bijvoorbeeld Jeugdgezondheidszorg.
Ik vind het belangrijk dat leerlingen met diabetes hun diabetes niet als belemmering zien, maar als een mogelijkheid om kwaliteiten/competenties te ontwikkelen/versterken, waardoor ze zelf meer in hun kracht komen te staan. Door te beseffen wat ze zelf willen en kunnen bereiken met hun eigen kwaliteiten, kunnen ze zelf eigenaar zijn van hun persoonsontwikkeling in combinatie met hun diabetes.
Mobirise

Vormgeving begeleiding

Afhankelijk van de hulpvraag en behoefte van de leerling en betrokkenen worden er gesprekken gepland. Er wordt onderscheid gemaakt tussen individuele gesprekken, gesprekken met leerling en mentor of bijvoorbeeld een gesprek met leerling, ouders/verzorgers en/of andere betrokkenen. Dit is ook afhankelijk van de behoefte van de leerling en betrokkenen, om op deze manier de begeleiding zo passend mogelijk te maken.

De gesprekken zijn dus niet in een vaste vorm, zodat het zo goed mogelijk aansluit op de behoefte van de leerling. Dit maakt de gesprekken laagdrempelig, ongedwongen en de leerling blijft tijdens de begeleiding en het gesprek de deskundige.

Over mij

Hella

Mijn naam is Hella Heijblom en ik ben afgestudeerd als HBO Pedagoog. Op mijn zesde werd de diagnose Diabetes Mellitus Type 1 gesteld. Ik weet er goed mee om te gaan en weet mijn ziekte om te zetten in iets positiefs. Ik maak gebruik van mijn kennis en ervaring van en met diabetes, de leuke en minder leuke kanten, en ik combineer dit met mijn pedagogische achtergrond. Al ruim 6,5 jaar bied ik begeleiding aan leerlingen met diabetes in het voortgezet onderwijs, hun ouders/verzorgers, de school en andere betrokkenen.

Hella Heijblom
Pedagoog

In de puberteit en op de middelbare school

Mijn visie op diabetes

CONTACT

Algemene voorwaarden

Een gesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging of verplaatsing binnen 24 uur ben ik gerechtigd om 100% van het verschuldigde bedrag dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen.  Indien de opdrachtgever dan wel de cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

Voor de gehele algemene voorwaarden kunt u mij benaderen.