free html website templates

Voor ouders / verzorgers


De diabetesbegeleiding is er niet alleen voor leerlingen met diabetes, maar is er ook om u te ondersteunen of te ontlasten.

Mobirise

Voor u is het ook niet makkelijk allemaal en dat begrijp ik heel goed. De puberteit is ook een factor die meespeelt in uw zorgen en voor u kan het lastig zijn om uw kind te moeten loslaten en zelfstandig op de middelbare school ‘achter te moeten laten’. Vooral de overstap van basisschool naar middelbare school (of van de ene middelbare school naar de andere) kan een stressvolle periode zijn.

Daarom ben ik er om de diabeteszorg op de school in kaart te brengen en zo goed mogelijk te organiseren. Mijn prioriteit is om de communicatie tussen u en school (de mentor) zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarnaast streef ik ernaar dat er op school het besef komt (of in stand blijft) dat diabetes niet alleen meten en spuiten is, maar nog veel meer dan dat. Ik vind het belangrijk dat er respect is voor elkaar (voor u en uw zorgen), dat u zich gezien en gehoord voelt en dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft wat betreft de zorg rondom uw kind op de middelbare school.

Ook voor u geldt dat de gesprekken plaatsvinden op de school van uw kind. Het is afhankelijk van de behoefte van u, uw kind of de school wanneer er een gesprek plaatsvindt. De inhoud van de gesprekken hangt ook af van uw behoeften. Voorbeeld kan zijn dat er geëvalueerd wordt hoe u tot nu toe de zorg op school vindt gaan of wat de ontwikkelingen van uw kind zijn. U kunt ook altijd contact opnemen als u even wilt overleggen of als u uw zorgen wilt uiten.
Mobirise

Mijn begeleiding kan op verschillende manieren gefinancierd worden. Dit kan op particuliere basis, waarbij het soms mogelijk is om het bedrag (voor een deel) vergoed te krijgen door de zorgverzekering. Ook kan het eventueel vanuit de gemeente of vanuit het samenwerkingsverband van de school gefinancierd worden. Ik zoek graag met u mee naar mogelijkheden.

Te allen tijde kunt u mij benaderen voor vragen en advies omtrent persoonlijke begeleiding, vormgeving en uitvoering van de diabeteszorg op het voortgezet onderwijs.