bootstrap html templates


Voor ouders/verzorgers


De begeleiding is er niet alleen voor de jongere, maar kan ook ingezet worden om u als ouder/verzorger te ondersteunen in alles wat er komt kijken bij een kind met diabetes.

Mobirise

Wanneer uw kind de diagnose diabetes krijgt, komen er waarschijnlijk een hoop nieuwe informatie en situaties op u af. Het is niet gek als dit ook op u een grote invloed heeft. Ook als uw kind al wat langer diabetes heeft, maar in nieuwe ontwikkelingsfasen terecht komt, zal dit weer voor nieuwe situaties zorgen binnen uw gezin. Vooral de puberteit is een lastige periode voor de meeste gezinnen (ook zonder diabetes). Er wordt vaak onderschat dat diabetes ook veel invloed kan hebben op uw gezinssituatie, uw eigen balans tussen werk/privé en sociale contacten. 


Diabetes op school is ook een factor die mee kan spelen in uw zorgen en het kan lastig zijn om uw kind te moeten loslaten en zelfstandig op school ‘achter te moeten laten’. 
Vooral de overstap van basisschool naar middelbare school (of van de ene school naar de andere) kan een stressvolle periode zijn.

Wellicht bent u op zoek naar hoe u het beste met uw kind in contact kan blijven, zonder dat de diabetes het hoofdonderwerp of stressfactor wordt binnen het gezin.
Ik kan u hierin handvatten bieden. Tevens kan ik u per ontwikkelingsfase adviseren over welke vaardigheden uw kind zelfstandig zou kunnen uitvoeren of waarbij nog steeds hulp van u nodig is. Ook kan ik u ondersteunen door de diabeteszorg op de school in kaart te brengen en zo goed mogelijk te organiseren. Mijn prioriteit is om de communicatie tussen u en school (de mentor) zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarnaast streef ik ernaar dat er op school het besef komt (of in stand blijft) dat diabetes niet alleen meten en spuiten is, maar nog veel meer dan dat. Ik vind het belangrijk dat er respect is voor elkaar (voor u en uw zorgen), dat u zich gezien en gehoord voelt en dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft wat betreft de zorg rondom uw kind op school.

Ook voor u geldt dat de gesprekken plaatsvinden waar u wil. Het is afhankelijk van de behoefte van u en/of uw kind wanneer er een gesprek plaatsvindt en wat de inhoud van de gesprekken gaat zijn. U kunt ook altijd contact opnemen als u even wilt overleggen of als u uw zorgen wilt uiten.
Mobirise

Mijn begeleiding kan op verschillende manieren gefinancierd worden. Dit kan via de gemeente (via Jeugdwet of PGB). Neem hiervoor contact op met bijvoorbeeld een Jeugdteam. Ook is het soms mogelijk om gefinancierd te worden vanuit het samenwerkingsverband van de school. Tot slot kan het op particuliere basis. Ik zoek graag met u mee naar mogelijkheden.

Te allen tijde kunt u mij benaderen voor vragen en advies omtrent persoonlijke begeleiding, vormgeving en uitvoering van de diabeteszorg op het voortgezet onderwijs.