site creation software


Voor scholen


De Wet op Passend Onderwijs heeft ervoor gezorgd dat scholen leerlingen met diabetes niet meer mogen weigeren. De school heeft de zorgplicht om het kind passend onderwijs te bieden. 

Mobirise

Juist in het voortgezet onderwijs komen kinderen in de puberteit; de ontwikkelingsfase waarin ruim 85% van de jongeren problemen ondervindt in het controle houden over diabetes. Daarom is het zo belangrijk om op de middelbare school de passende begeleiding in te schakelen om leerlingen met diabetes te ondersteunen in de puberteit om uitval en problemen te voorkomen.

Naast gesprekken met leerlingen, ouders, mentoren en andere betrokkenen, bied ik nog meer mogelijkheden. Ik kan de huidige diabeteszorg in kaart brengen en organiseren. Als het ware zorg ik ervoor dat uw school aan de randvoorwaarden voldoet als het gaat om de diabeteszorg. We hebben het dan over het verlengen van toetsen/examens, communicatie tussen mentor, ouders en kind, de medisch paspoorten. Dit zijn kleine zaken, maar die moeten wel geregeld worden.

Mobirise

Daarnaast kan ik docenten, mentoren en andere betrokkenen inlichten/scholen wat betreft diabetes en kan ik een presentatie geven over hoe het is om diabetes te hebben als puber en hoe zich dat kan uiten op school. Op die manier kan mijn hulp op een gegeven moment niet meer nodig zijn, wat alleen maar positief is voor de leerlingen die in de toekomst bij u op school komen en voor uzelf is dat natuurlijk ook fijn.

Situaties waar ik ingezet kan worden

Mobirise

Regulier voortgezet onderwijs

- Overstap van basisschool naar middelbare school (preventief hulpmiddel)
- Instroomleerlingen (preventief hulpmiddel of direct aanpak)
- Ongeoorloofd ziekteverzuim (inzet diabetesbegeleiding als afspraak met Leerplicht, JGZ)
- Vroegtijdig schoolverlaters (directe aanpak)
- Thuiszitters (directe aanpak)

Mobirise

Speciaal basisonderwijs/voortgezet onderwijs

Overstap van speciaal basisonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs met behulp van begeleiding.

Mobirise

Contact met kernpartners

- Leerplicht (als hulpmiddel ten gevolge van te veel ziekteverzuim, als adviseur)
- Jeugdgezondheidszorg (als hulpmiddel, kennisbank, adviseur)
- Ziekenhuis/kliniek (samenwerking in begeleiding, preventieve aanpak, overdracht naar praktijk)
- Buurtteams/wijkteams (als kennisbank, als adviseur, als hulpmiddel)